?!DOCTYPE html>手机游戏原创栏目_289手游?/title><link rel="shortcut icon" href="/skin/289/images/favicon.ico"><meta name="keywords" content="手机游戏,游戏推荐,产业数据"/><meta name="description" content="289掌游网手机游戏、产业原创频道,为玩家提供最专业的游戏推荐、游戏排行、游戏数据以及最新产业相关新闻和数据报告、市场趋势分析?/><link href="/skin/library/css/bootstrap.min.css" /><link href="/templates/289/xsh/css/org.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="http://www.gentaji.com/anews/list-99-1/"/> <meta name="robots" content="noarchive"> </head> <body> <div class="g-top-box"> <div class="row g-box-1060"> <a href="http://www.gentaji.com/" title="CMPھַ">CMPھַ</a> <ul class="span9 g-class-box"> <li class="cmz"><a href="/anews/list-8-1/" class="m-class-short">新闻</a><a href="/anews/list-9-1/">新游</a><a href="/anews/list-10-1/">评测</a><a href="/inews/list-6-1/">攻略</a><a href="/inews/list-42-1/">视频</a></li> <li class="cmz"><a href="/sjgj/" class="m-class-short">工具?/a><a href="/hhyx/list-72-1/">汉化</a><a href="/inews/list-21-1/">教程</a><a href="/azxt/list-76-1/">辅助</a><a href="/azxt/list-77-1/">数据?/a></li> <li class="cmz"><a href="/fahao/" class="m-class-long">发号中心</a><a href="/fahao/jhm/">激活码</a><a href="/fahao/xsk/">新手?/a><a href="/fahao/lb/">礼包</a></li> <div class=""></div> <li class="m-br"><a href="/anews/list-11-1/" class="m-class-short">产业</a><a href="/anews/list-24-1/">活动</a><a href="/anews/list-12-1/">前瞻</a><a href="/inews/list-41-1/">问答</a><a href="/cs/">厂商</a></li> <li class="cmz"><a href="/ku/" class="m-class-short">游戏?/a><a href="/igame/list-5-1/">单机</a><a href="/wangyou/list-51-1/">网游</a><a target="_self" href="/zt/k.html">合辑</a><a href="/gdb/">数据?/a></li> <li class="cmz"><a href="/pic/" class="m-class-long">内涵图库</a><a href="/pic/yxjt/list-67-1.html">美女?/a><a href="/pic/gxjif/list-68-1.html">搞笑?/a><a href="/pic/bagua/list-95-1.html">八卦</a></li> </ul> <div class="g-search-box"> <form id="searchform" method="get" autocomplete="off" onSubmit="checkSearchFocus('searchtxt')" action="http://so.289.com/cse/search"> <input type="hidden" name="nsid" id="headSearchType" value="1" /> <dl class="m_skttt"> <dt><input class="m_txtSearch f_fl" id="searchtxt" name="q" type="text" value="搜索您喜爱的" onBlur="if(this.value==''){this.value='搜索您喜爱的';}" onFocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';}" autocomplete="off" /></dt> <dd><input name="s" type="submit" class="m-sousuobtn" value="16509272432917449329"></dd> </dl> </form> </div> </div> </div> <div class="g-nav-full row"> <ul class="g-nav-box span9"> <li class="m-hover"> <a href="/anews/list-99-1/">专栏首页</a> </li> <li class="cmz"> <a href="/article/list-100-1/">掌游播报</a> </li> <li class="cmz"> <a href="/article/list-101-1/">神奇周四</a> </li> <li class="cmz"> <a href="/article/list-102-1/">每周排行</a> </li> <li class="cmz"> <a href="/article/list-103-1/">圈内新鲜?/a> </li> <li class="cmz"> <a href="/article/list-104-1/">移动风向?/a> </li> <li class="cmz"> <a href="/article/list-105-1/">每日小游?/a> </li> </ul> </div> <div class="row g-pone-full"> <ul class="spna9 g-pone-box"> <li class="cmz"> <a href="/anews/165286/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0925/141421_41058992.jpg"> <strong class="cmz">假期奇幻之旅:沿着生命线来到魔窟冒?住在精灵旅社喝一?/strong> <p>中秋国庆即将陆续而来,是否想来一场假期奇幻之...</p> <b></b> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/164470/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0922/164858_15656305.jpg"> <strong class="cmz">万物生长生命的起?盘点拥有深度故事剧情的手?/strong> <p>玩家经常会讨论究竟怎样的游戏才是一款佳作又?..</p> <b></b> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/164459/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0923/155017_42704479.jpg"> <strong class="cmz">289掌游网每日推?9?2日)</strong> <p>今日要为大家推荐的游戏有全球首款商战沙盘手游...</p> <b></b> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/164117/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0922/162157_92321975.jpg"> <strong class="cmz">289掌游网每日推?9?1日)</strong> <p>今日要为大家推荐的游戏有史诗?D动作手游《猎...</p> <b></b> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/163605/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0921/170956_28812690.jpg"> <strong class="cmz">289掌游网每日推?9?8日)</strong> <p>今日要为大家推荐的有3D次世代ARPG手游《Rav...</p> <b></b> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/163534/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0918/112551_95776633.jpg"> <strong class="cmz">梦王国与沉睡?00王子 盘点九月好玩的女性向手游</strong> <p>女性向手游是广大宅男的爱,也深受女生的喜爱?..</p> <b></b> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/163328/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0918/154013_96239272.jpg"> <strong class="cmz">289掌游网每日推?9?7日)</strong> <p>今日要为大家推荐的游戏有像素赛车游戏《我的世...</p> <b></b> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/162952/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0918/152659_67812717.jpg"> <strong class="cmz">289掌游网每日推?9?6日)</strong> <p>今日要为大家推荐的游戏有滑稽古怪冒险解谜游?..</p> <b></b> </a> </li> </ul> </div> <div class="row g-ptwo-title"> <div class="span9 g-ptwo-960"> <strong class="cmz">掌游播报</strong> <b>ZHANG SWAM TO BROADCAST</b> </div> </div> <div class="row g-ptwo-full"> <div class="span9 g-ptwo-cont"> <ul class="g-ptwo-top m-hover-show"> <li class="cmz"> <a href="/anews/216191/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2016/0307/122706_41045530.jpg"> <p> <strong class="cmz">2016年女人节APP推荐 除了购物还有这么多好玩的</strong> <i><em class="old">16-03-07</em></i> </p> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/215308/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2016/0303/141852_65630328.jpg"> <p> <strong class="cmz">细思极恐烧脑系列:灯日与夜领衔2016?月上线高</strong> <i><em class="old">16-03-03</em></i> </p> </a> </li> </ul> <ul class="g-ptwo-foot m-hover-show"> <li class="cmz"> <a href="/anews/216191/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2016/0307/122704_82040301.jpg"> <p> <strong class="cmz">2016年女人节APP推荐 除了购物还有这么多好玩的</strong> <i><em class="old">16-03-07</em></i> </p> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/215308/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2016/0303/141844_41907444.jpg"> <p> <strong class="cmz">细思极恐烧脑系列:灯日与夜领衔2016?月上线高</strong> <i><em class="old">16-03-03</em></i> </p> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/214466/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2016/0301/150127_94443690.jpg"> <p> <strong class="cmz">被玩坏的小李?2016年以娱乐明星为主题的手游?/strong> <i><em class="old">16-03-01</em></i> </p> </a> </li> </ul> </div> </div> <div class="row g-pthree-title"> <div class="span9 g-pthree-960"> <strong class="cmz">神奇周四</strong> <b>MAGIC ON THURSDAY</b> </div> </div> <div class="row g-pthree-full"> <div class="span9 g-pthree-cont"> <div class="span4 g-pthree-left"> <a href="/anews/96513/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0120/172800_42654970.jpg"> <strong class="cmz">神奇周四 :《极品飞车:无极限》领衔新游玩不完</strong> <i><em class="old">15-01-07</em></i> </a> </div> <ul class="span5 g-pthree-right"> <li class="cmz"> <a href="/anews/217322/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2016/0310/085250_73107509.jpg"> <strong class="cmz">神奇周四《沙盒》续作回?又是一大波良心游戏</strong> <i><em class="old">16-03-10</em></i> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/212815/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2016/0225/105316_81279674.jpg"> <strong class="cmz">神奇周四 《拼布》领?一大波新游来袭</strong> <i><em class="old">16-02-25</em></i> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/210112/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2016/0218/094719_94211719.jpg"> <strong class="cmz">神奇周四 《单板滑雪:第四维》领?一大波新游来袭</strong> <i><em class="old">16-02-18</em></i> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/208292/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2016/0204/091450_70711045.jpg"> <strong class="cmz">神奇周四 ?9个月亮》领?一大波新游来袭</strong> <i><em class="old">16-02-04</em></i> </a> </li> </ul> </div> </div> <div class="row g-pfour-title"> <div class="span9 g-pfour-960"> <strong class="cmz">圈内新鲜?/strong> <b>CIRCLE NEW</b> </div> </div> <div class="row g-pfour-full"> <ul class="g-pfour-cont"> <li class="cmz"> <a href="/anews/156756/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0821/101215_41928694.png"> <strong class="cmz">腾讯代理《神魔之塔》国服停?为正版“智龙”铺?</strong> <i><em class="old">15-08-19</em></i> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/155801/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0814/140626_93796567.jpg"> <strong class="cmz">难逃“水土不服”的命运 腾讯发《怪物弹珠》终止运营公?/strong> <i><em class="old">15-08-14</em></i> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/154360/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0807/170746_32899008.jpg"> <strong class="cmz">【哔】了狗的夏天:CJ开到一半,公司倒闭?/strong> <i><em class="old">15-08-07</em></i> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/135345/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0529/120713_74956264.jpg"> <strong class="cmz">静香是个绿茶?你的童年是如何看待的呢?</strong> <i><em class="old">15-05-29</em></i> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/135241/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0529/103751_91717505.jpg"> <strong class="cmz">528股市惨案的精彩段子集?/strong> <i><em class="old">15-05-29</em></i> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/134293/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0527/164921_70041521.jpg"> <strong class="cmz">大神才不玩游?那些“不务正业”的游戏?/strong> <i><em class="old">15-05-27</em></i> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/133404/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0526/102647_29397592.jpg"> <strong class="cmz">国际友人们被中国人的自充值“Shock”到?/strong> <i><em class="old">15-05-26</em></i> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/132814/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0525/114751_58946573.jpg"> <strong class="cmz">根据 Chinajoy 游戏展新规,这些人都得被罚得倾家荡产</strong> <i><em class="old">15-05-25</em></i> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/129889/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0518/094750_98200450.jpg"> <strong class="cmz">数据告诉你《复仇者联?》里的超级英雄身价几何?</strong> <i><em class="old">15-05-18</em></i> </a> </li> </ul> </div> <div class="row g-pfive-title"> <div class="span9 g-pfive-960"> <strong class="cmz">移动风向?/strong> <b>CIRCLE NEW</b> </div> </div> <div class="row g-pfive-full"> <div class="span9 g-pfive-cont"> <ul class="span4 g-pfive-left"> <li class="cmz"> <a href="/anews/113544/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0313/102438_32401150.jpg"> <strong class="cmz">企鹅智酷:调查显?0%的用户体验过手机刷机</strong> <i><em class="old">15-03-13</em></i> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/108140/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0212/091823_95295787.jpg"> <strong class="cmz">2014年IP大爆发,卡牌游戏撑起半边?/strong> <i><em class="old">15-02-12</em></i> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/107355/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0210/084123_76715012.jpg"> <strong class="cmz">2015年中国移动游戏市场发展趋势报?/strong> <i><em class="old">15-02-10</em></i> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/107160/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0209/103024_49013259.jpg"> <strong class="cmz">腾讯阿里发力电视游戏?015或成客厅游戏元年</strong> <i><em class="old">15-02-09</em></i> </a> </li> </ul> <dl class="span5 g-pfive-right"> <dt>热门话题</dt> <dd> <a href="/anews/106988/">2015年你必须GET√的十大手游营销新姿?/a> </dd> <dd> <a href="/anews/106192/">用户80%的时间花在TOP5个APP?/a> </dd> <dd> <a href="/anews/105998/">2014年中国移动互联网学习用户研究报告</a> </dd> <dd> <a href="/anews/105194/">2015手游行业大预?附资深人士独家预?/a> </dd> <dd> <a href="/anews/103129/">腾讯?015年微信平台数据研究报?/a> </dd> <dd> <a href="/anews/102152/">微信选对了方向,但选错了方?/a> </dd> <dd> <a href="/anews/99009/">移动游戏迅猛进击 网络棋牌游戏路在何方?/a> </dd> <dd> <a href="/anews/97947/">腾讯发布移动生态报告,游戏和玩家最多的?/a> </dd> <dd> <a href="/anews/97936/">国内社区App分析,看他们是怎样玩转或玩坏O</a> </dd> <dd> <a href="/anews/97526/">移动应用分析的七个巧妙方?/a> </dd> <dd> <a href="/anews/97062/">?360 手机年度报告看移动产品趋?/a> </dd> <dd> <a href="/anews/96845/">微信大动?公众号的冬天是否已经来临</a> </dd> <dd> <a href="/anews/96658/">2015年手游推广的六大趋势</a> </dd> </dl> </div> </div> <div class="row g-psix-title"> <div class="span9 g-psix-960"> <strong class="cmz">每周排行</strong> <b>WEEK RANK</b> </div> </div> <div class="row g-psix-full"> <ul class="span9 g-psix-cont"> <li class="cmz"> <a href="/anews/160243/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0906/144304_54187699.jpg"> <strong class="cmz">289手游杂货铺第5期——说?/strong> <i><em class="old">15-09-06</em></i> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/159838/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0902/160243_55051589.jpg"> <strong class="cmz">289手游杂货铺第4期——教师们放学后的秘密</strong> <i><em class="old">15-09-02</em></i> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/159459/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0901/143631_89047091.jpg"> <strong class="cmz">289手游杂货铺第3期——只有一?/strong> <i><em class="old">15-09-01</em></i> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/159104/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0831/143020_22146084.jpg"> <strong class="cmz">289手游杂货铺第2期——人造卫星的眼睛</strong> <i><em class="old">15-08-31</em></i> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/157906/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0825/155121_82060992.jpg"> <strong class="cmz">289手游杂货铺第1期——是花还是语</strong> <i><em class="old">15-08-25</em></i> </a> </li> <li class="cmz"> <a href="/anews/101852/"> <img src="http://www.gentaji.com/up/article/2015/0122/151131_37969727.jpg"> <strong class="cmz">热门游戏每周排行?第三期(0122?/strong> <i><em class="old">15-01-22</em></i> </a> </li> </ul> </div> <div class="g-foot-box"> <b class="m-logo-icon"></b> <p><a onClick="addFav()" href="javascript:void(0)" target="_self">收藏本站</a> | <a href="/app/rencaizhaoping.html">人才招聘</a> | <a href="/app/contact.html">联系我们</a> | <a href="/app/Develop.html">发展历程</a> | <a href="/app/copyright.html">版权声明</a> | <a href="http://www.gentaji.com/" title="CMPھַ">CMPھַ</a> | <a href="/app/ad.html">广告服务</a><br /> Copyright 2010-2016 www.gentaji.com 289游礼?鄂ICP?6007392?1 </p> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>